Cả nhà gái ‘giám sát’ rể tương lai chặt gà 

‘Chưa bao giờ chặt gà mà áp lực lớn đến như vậy’, một người hài hước khi xem video .

3 con dê đánh nhau 'vì đam mê' 

"Tao chiến đấu vì đam mê, còn ở phe nào thì tao không biết!", Dê said.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/ca-nha-gai-giam-sat-re-tuong-lai-chat-ga-20210417i5709089/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top