Cán bộ Thanh tra Chính phủ đi nước ngoài 27 lần không xin phép

Bà Lê Hồng Sâm vừa bị kỷ luật khiển trách vì đi nước ngoài 27 lần không xin phép, không báo cáo lãnh đạo, cấp ủy và không có quyết định của Thanh tra Chính phủ.
Mới đây, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Lê Hồng Sâm (Thanh tra viên chính, Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại tố cáo khối kinh tế ngành - Vụ I). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/5/2021.
Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy Thanh tra Chính phủ, từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/12/2018, bà Lê Hồng Sâm có 27 lần (tổng số 69 ngày, trong đó có 45 ngày làm việc và 24 ngày nghỉ) đi nước ngoài nhưng không xin phép, không báo cáo lãnh đạo, cấp ủy và không có quyết định của Thanh tra Chính phủ.
Bà Lê Hồng Sâm đi nhiều nước, trong đó có chuyến bà Sâm đi dài nhất là 9 ngày.
Can bo Thanh tra Chinh phu di nuoc ngoai 27 lan khong xin phep
Trụ sở Thanh tra Chính phủ. 
Ngoài ra, bà Sâm còn bị xác định vi phạm khoản 1 Điều 27 Quy định số 102/QĐ-TW/2017 của Ban chấp hành Trung ương về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thanh tra Chính phủ nêu rõ, vi phạm của bà Sâm làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan Thanh tra Chính phủ, vai trò tiên phong, gương mẫu. Bà Sâm nhận thức được khuyết điểm của mình, đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.
Thanh tra Chính phủ yêu cầu bà Lê Hồng Sâm nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc về khiếm khuyết của mình; thực hiện nghiêm các quy định về những điều Đảng viên không được làm và tuyệt đối không để xảy ra vụ việc tương tự làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan.
Trong trường hợp bà Sâm tái phạm sẽ kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/can-bo-thanh-tra-chinh-phu-di-nuoc-ngoai-27-lan-khong-xin-phep-1543548.html
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top