Bò tót sinh con

Bò cái F2 trong đàn bò tót lai 11 con của Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái) vừa sinh con – thế hệ F3 đầu tiên. Ngày 2/12, kỹ sư Nguyễn Văn Linh, người...

Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top