Chân dung tân Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Ngày 17/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP HCM khóa XI, đồng chí Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025.
Chan dung tan Bi thu Thanh uy TPHCM Nguyen Van Nen
 

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chan-dung-tan-bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguyen-van-nen-1449024.html
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top