Chó trắng bị xích, chó đen thoải mái cà khịa, trêu tức 

Bị xích , chẳng thể trả đũa được nên chó trắng đành mang vẻ mặt cam chịu nhìn chó đen hung hăng cà khịa trêu tức mình.

Clip: Rái cá giúp nhau trèo tường cực ăn ý 

Cảnh đàn rái cá nối đuối nhau, cùng nhau phối hợp ăn ý để leo tường khiến người xem clip thích thú.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/cho-trang-bi-xich-cho-den-thoai-mai-ca-khia-treu-tuc-20210428i5732841/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top