Chồng vờ nằm xuống nền nhà để nhặt 500.000 tiền rơi của vợ 

Thấy vợ rút điện thoại làm rơi tờ 500.000 đồng , người chồng nhanh chân nằm xuống nền nhà rồi vờ gọi chó cưng nhằm đánh lạc hướng để nhặt tờ tiền.

Chồng dùng tuyệt chiêu 'mỹ nam kế' để vợ không phát hiện quỹ đen 

Để vợ không phạt hiện quỹ đen đang giấu dưới ghế, người chồng dùng tuyệt chiêu mỹ nam kế để đánh lạc hướng.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/chong-vo-nam-xuong-nen-nha-de-nhat-500000-tien-roi-cua-vo-20211012i6088871/