Chú chuột năn nỉ được ‘hoàng thượng’ tha mạng 

“Anh mèo ơi! Tha mạng cho em đi, em lỡ trót dại vào đây thôi!”, chuột said.

'Cậu vàng' năn nỉ chú mèo cho mượn quả bóng 

"Cho mượn quả bóng đi, hứa chơi chút rồi trả mà!", cậu vàng said.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/chu-chuot-nan-ni-duoc-hoang-thuong-tha-mang-20210720i5901425/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top