Chú ếch sưng miệng vì táp chị ong nâu 

“Em sai rồi! Xin chị ong tha cho”, chú ếch said.

Mỹ tiêu diệt hơn 1.500 con ong bắp cày khổng lồ 

Ong bắp cày khổng lồ châu Á là loài lớn nhất Thế giới, được phát hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 2019. Bang Washington đã phá hủy tổ ong bắp cày đầu tiên trong năm.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/chu-ech-sung-mieng-vi-tap-chi-ong-nau-20211014i6092612/