Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV

100% thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức vào ngày 23/5 vừa qua đã thành công rất tốt đẹp.
Phiên họp lần này của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho ý kiến về dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cong bo ket qua va danh sach nhung nguoi trung cu DBQH khoa XV
Hội đồng Bầu cử quốc gia thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung cho ý kiến đánh giá về công tác chuẩn bị trên 11 lĩnh vực, trong đó có công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử; việc tổ chức vận động bầu cử, nhất là trong điều kiện dịch COVID-19.
Đồng thời, các đại biểu đánh giá về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử, về công tác bầu cử sớm, công tác tham mưu, tài chính và các điều kiện bảo đảm khác cho cuộc bầu cử.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung phân tích báo cáo kết quả bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp về số lượng, chất lượng, cơ cấu ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trúng cử; thành viên Hội đồng cho ý kiến đánh giá chung về kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót, những bài học kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện, bổ sung cho cuộc bầu cử lần sau.
Sau khi thảo luận, 100% thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia có mặt tại phiên họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, theo quy định, sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử các cấp tiếp tục tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử và phải giải quyết trong vòng 30 ngày để có cơ sở trước khi công bố xác nhận tư cách ĐBQH trúng cử.
Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp phiên thứ 8 dự kiến ngày 12/7 tới để xem xét kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có); đồng thời xem xét thông qua Nghị quyết về xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV, làm thủ tục cấp thẻ cho ĐBQH và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến khai mạc ngày 20/7).
Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo cần tập trung tích cực thực hiện ngay nhiệm vụ này, phối hợp với Tiểu ban nhân sự để giúp Hội đồng Bầu cử quốc gia tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu.
Chiều 10/6, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tổ chức họp báo để công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.
Theo lịch dự kiện, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ thực hiện các hoạt động
Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội phải được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội. (Khoản 1, 2 Điều 87). (12/06/2021)
Khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phải được gửi đến Ủy ban bầu cử chậm nhất là 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. (Khoản 1, 2 Điều 87). (12/06/2021)
Ủy ban bầu cử có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (Điều 87). (12/06/2021)
Hội đồng bầu cử quốc gia có trách nhiệm xem xét, giải quyết khiếu nại về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (Điều 87). (12/06/2021)
Xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (Khoản 1,2 Điều 88) (12/06/2021)
Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khóa mới báo cáo tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và kết quả xác nhận tư cách ĐBQH được bầu, bàn giao biên bản tổng kết và hồ sơ tài liệu về bầu cử ĐBQH cho Ủy ban TVQH khóa mới (Điều 20). (12/06/2021)
Các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương kết thúc nhiệm vụ sau khi trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới (Điều 28). (12/06/2021)
Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ sau khi Ủy ban bầu cử kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử và công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (Điều 28). (12/06/2021)

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/cong-bo-ket-qua-va-danh-sach-nhung-nguoi-trung-cu-dbqh-khoa-xv-1547825.html
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top