Công ty vợ chồng bà chủ VNDirect lãi hơn 190 tỷ đồng trong quý 3

Nhờ kết quả đột biến của bán niên, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của IPA đạt 547 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, gấp 8,4 lần. 
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA), công ty riêng của vợ chồng bà chủ VNDirect vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu thuần tăng 477% so với cùng kỳ lên 427 tỷ đồng, chủ yếu do tăng doanh thu bán hàng hóa.
Giá vốn tăng mạnh gấp hơn 11 lần nên biên lãi gộp giảm từ 63,5% xuống 21,1%. Đáng chú ý công ty ghi nhận 133 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, gấp đôi cùng kỳ do hạch toán phần lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ sở hữu tại Chứng khoán VNDirect. Do đó, IPA lãi sau thuế 193 tỷ đồng, tăng 48%.
Nhờ kết quả đột biến của bán niên, lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của IPA đạt 547 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, gấp 8,4 lần. 
Cong ty vo chong ba chu VNDirect lai hon 190 ty dong trong quy 3
 Vợ chồng bà chủ VNDirect.
So với kế hoạch đề ra, IPA đã vượt 27% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm và 37% chỉ tiêu doanh thu.
Tổng tài sản của IPA tính đến cuối tháng 9 tăng gần 1.670 tỷ đồng lên hơn 5.788 tỷ đồng, trong đó tiền nhàn rỗi còn hơn 22 tỷ đồng, trong khi cuối quý 2 là 992 tỷ.
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm lên 2.452 tỷ đồng. Mức tăng này chủ yếu đến từ khoản phải thu cho vay hơn 2.000 tỷ đồng từ CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink.
Ngoài ra, IPA đang rót hơn 2.133 tỷ đồng vào Chứng khoán VNDirect, gấp đôi giá trị của đầu năm.
Công ty đang vay tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với cuối quý 2, đa số là nợ vay dài hạn thông qua kênh trái phiếu.
Gần đây, IPA công bố phương án phát hành hơn 89 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100%. Nếu thành công, vốn điều lệ của IPA sẽ gấp đôi lên gần 1.782 tỷ đồng.

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/cong-ty-vo-chong-ba-chu-vndirect-lai-hon-190-ty-dong-trong-quy-3-1616700.html