Cuộc đại chiến giữa khỉ và rắn hổ mang

Sau một hồi quyết đấu , rắn hổ mang phải bỏ chạy vì bị khỉ đánh cho sang chấn tâm lý.

Bò hú hồn bỏ chạy khi thấy rắn trườn lên người 

"Mèn ơi hú hồn, hèn chi bảo sao nay đuôi mình dài đến thế!", bò said.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/cuoc-dai-chien-giua-khi-va-ran-ho-mang-20210913i6025554/