Đắk Lắk: Nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á đi vào hoạt động

Cụm nhà máy điện mặt trời (ĐMT) Xuân Thiện – Ea Súp đã đóng điện thành công, chính thức đi vào vận hành hòa lưới điện quốc gia.

Cụm dự án gồm 5 nhà máy, tổng công suất 600 MW/831 MWp và trạm biến áp 500kv/1.200MVA. Đây là dự án ĐMT có công suất lớn nhất Đông Nam Á. Dự án đã lắp đặt gần 2 triệu tấm pin mặt trời, xây dựng trạm biến áp 500 kV và hơn 22 km đường dây 500 kV, với tổng mức đầu tư gần 20.000 tỷ đồng do Tập đoàn Xuân Thiện làm chủ đầu tư, sản lượng điện sản xuất 1,5 tỷ kWh/năm.

Hệ thống pin năng lượng của dự án.

Nhà đầu tư sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2 của dự án gồm 10 nhà máy, tổng công suất 1.400 MW/1.936 MWp. Sau khi hoàn thành giai đoạn 2, dự án cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện khoảng 5 tỷ kWh/năm.

  • Đắk Lắk: Tăng cường đầu tư xây dựng lưới điện trong giai đoạn 2021 -2025
  • Đắk Lắk: Nhà thu mua cà phê lớn nhất Việt Nam mở khu trải nghiệm cà phê ở Tây Nguyên

Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top