Đảng đoàn Quốc hội mời chuyên gia góp ý việc xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng ý kiến đóng góp từ chuyên gia, nhà khoa học rất quý báu đối với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030, định hướng 2045.

Sáng 2/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm chuyên gia về việc xây dựng đề án Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là lĩnh vực khó, phức tạp. Đảng đoàn Quốc hội đã xin ý kiến, trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận về Chiến lược định hướng để xác định 137 nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong giai đoạn 5 năm tới.

Đảng đoàn Quốc hội đã xin ý kiến và trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 19 năm 2021 về Chiến lược định hướng xây dựng pháp luật trong 5 năm, xác định 137 nhiệm vụ xây dựng pháp luật trong giai đoạn 5 năm tới.

Đây là định hướng lớn, làm căn cứ triển khai chương trình xây dựng pháp luật hàng năm mang tính chủ động, bao quát hơn.

Sáng 3/11, Đảng đoàn Quốc hội phối hợp với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai Kết luận của Bộ Chính trị.

Chu tich Quoc hoi Vuong Dinh Hue anh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc hội nghị. Ảnh: Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ đề nghị các chuyên gia cho ý kiến về định hướng thống nhất nội hàm một số khái niệm; nguyên tắc yêu cầu với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; mục tiêu, phương hướng, giải pháp xây dựng hệ thống pháp luật.

Trong buổi sáng đã có 10 chuyên gia, nhà khoa học phát biểu đóng góp ý kiến. Có ý kiến đề nghị coi trọng, tập trung vào chất lượng soạn thảo, phấn đấu để luật điều chỉnh trực tiếp các quan hệ Xã hội, giảm bớt hoặc hạn chế ủy quyền lập pháp.

Chuyên gia đề nghị cần bảo đảm nguyên tắc pháp quyền và dân chủ. Trong khi đó, có chuyên gia đề nghị tôn trọng vai trò, tinh thần pháp quyền, coi trọng luật pháp ở vị trí xứng đáng trong đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội, chính trị, an ninh, quốc phòng, bảo vệ quyền con người, lợi ích của các cá nhân, tổ chức.

Một số ý kiến đề nghị cần tập trung vào 3 khâu đột phá quan trọng, về chất lượng xây dựng và hoàn thiện pháp luật, hệ thống pháp luật; đột phá thực hiện pháp luật và đột phá phát triển toàn diện nguồn nhân lực, đặc biệt nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cũng như trình độ thi hành pháp luật của các cấp; thu gọn lại hệ thống pháp luật để tránh rườm rà, hiệu lực thấp.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết, sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học đã gợi mở được rất nhiều vấn đề và Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo để lắng nghe, giúp cho việc xây dựng đề án đạt chất lượng tốt nhất.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Thủ đô sửa đổi phải có tầm nhìn bao quát hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nội rà soát vì sao Luật Thủ đô có nhiều quy định mang tính mở đường, đột phá nhưng chưa phát huy được như kỳ vọng ban đầu.

Chủ tịch Quốc hội: Việt Nam có thể lỡ nhịp tăng trưởng của thế giới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng kinh tế thế giới đang phục hồi nhưng phân hóa. Những nước mở cửa sau như Việt Nam có thể phải đối mặt nhiều rủi ro về tăng trưởng.

Nguồn bài viết: https://zingnews.vn/dang-doan-quoc-hoi-moi-chuyen-gia-gop-y-viec-xay-dung-phap-luat-post1274812.html