Doanh thu quý 3 của PV Power ước tính giảm 18%

Ước tính trong quý 3, PV Power đạt tổng doanh thu thực hiện gần 5.000 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước.    
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, POW) vừa công bố tình hình sản xuất, kinh doanh tháng 9 với tổng doanh thu thực hiện ước tính là 869 tỷ đồng, thực hiện được 67% so với kế hoạch doanh thu tháng đã đề ra.
Ước tính trong quý 3, PV Power đạt tổng doanh thu thực hiện gần 5.000 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước.
style="font-size: 16px;">Theo PV Power, trong tháng 9 nhu cầu phụ tải trên hệ thống tiếp tục thấp do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục bùng phát trên khắp cả nước. Nhiều tỉnh, thành phố đã tiến hành cách ly Xã hội các nhà máy điện năng lượng mặt trời vẫn đang được huy động tối đa công suất dẫn đến giá thị trường giảm mạnh.
Trong khi đó, các nhà máy điện chỉ phát điện khi có giá thị trường cao, đủ bù đắp đủ chi phí và đảm bảo hiệu quả tối ưu.
style="font-size: 16px;"> style="text-align:center;"> class="contentimg" style="text-align: center;"> Doanh thu quy 3 cua PV Power uoc tinh giam 18% style="text-align: center;"> 
Luỹ kế 9 tháng, tổng doanh thu của PV Power ước đạt 20.710 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, nhà máy điện Vũng Áng 1 có đóng góp lớn nhất vào doanh thu toàn tập đoàn, đạt 7.446 tỷ đồng, tiếp đó là nhà máy điện Cà Mau 1&2 gần 6.760 tỷ đồng và nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với 4.461 tỷ đồng.
style="font-size: 16px;">Về tình hình đầu dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 - 4, PV Power cho biết gói thầu EPC đã mở thầu ngày 23/8, ban quản dự án điện đang đánh giá hồ dự thầu, thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí điện theo đúng tiến độ.
style="font-size: 16px;">Về công tác sản xuất kinh doanh điện trong tháng 10, công ty đặt mục tiêu sản lượng điện dự kiến trong tháng hơn 1.442 triệu kWh, tăng 64% so với tháng trước, doanh thu kế hoạch đạt 2.031 tỷ đồng, tăng 57,4%.