Hôm nay bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Ngày 5/4, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.
Theo dự kiến chương trình của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 5/4/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.
Hom nay bau Chu tich nuoc va Thu tuong Chinh phu
Hôm nay (5/4) Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.
Trong buổi sáng 5/4, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ.
Tiếp đến buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.
Chủ tịch nước báo cáo Quốc hội việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ.
Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ.
Ngay trong buổi chiều, Thủ tướng Chính phủ tuyên thệ. Chủ tịch nước trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước.
Cũng theo dự kiến chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội sẽ miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.
Trước đó, chiều 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên Quốc hội sẽ bầu một đương kim Thủ tướng làm Chủ tịch nước.
Ngay trước đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng.
Với việc miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và giới thiệu Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc để Quốc hội bầu Chủ tịch nước thì nhiệm kỳ 2016 - 2021 được ghi nhận là nhiệm kỳ có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức

Nguồn: VTV


Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hom-nay-bau-chu-tich-nuoc-va-thu-tuong-chinh-phu-1519590.html
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top