Loạt trụ sở, nơi làm việc để không lãng phí ở miền biên viễn

Tỉnh Cao Bằng đã giảm 3 huyện và 38 xã khi thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Sau sắp xếp, hàng trăm trụ sở, nơi làm việc của UBND huyện, xã, các phòng, ban đang để không.
 Nguồn: Dân Việt. 

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/loat-tru-so-noi-lam-viec-de-khong-lang-phi-o-mien-bien-vien-1544270.html
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top