Nghiên cứu thấu đáo khi xây dựng luật, không chạy theo dư luận xã hội

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu quá trình xây dựng luật bám s.á.t yêu cầu của thực tiễn, song phải nghiên cứu thấu đáo, không nóng vội, chạy theo dư luận xã hội.

Sáng 3/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai kết luận của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Phát biểu định hướng, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là chủ trương quan trọng, cơ sở để Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp trong nhiệm kỳ.

Tính ổn định, khả năng dự báo chưa cao

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc đổi mới đất nước, Bộ Chính trị đã kịp thời ban hành Nghị quyết 48 năm 2005 chuyên đề về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng 2020.

Sau 15 năm thực hiện nghị quyết, Bộ Chính trị nhận định công tác xây dựng pháp luật có nhiều cải tiến, đổi mới, xác định được quy trình xây dựng và ban hành văn bản pháp luật theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch hơn; thể chế hoá kịp thời, đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Công tác tổ chức thi hành pháp luật tiến bộ và đạt được những kết quả tích cực; vai trò của pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, trong đời sống xã hội ngày càng được nâng cao.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Tuy nhiên, so với thực tiễn phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật còn hạn chế. Tính ổn định và khả năng dự báo chưa cao; một số quy định chưa đồng bộ, còn chồng chéo, mâu thuẫn.

Việc chấp hành pháp luật của một bộ phận cá nhân, tổ chức còn chưa nghiêm. Sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, tổ chức đảng đối với công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật chưa được quan tâm thường xuyên, sâu s.á.t.

Vì vậy, trong quá trình xây dựng, ban hành luật, Thường trực Ban Bí thư lưu ý yếu tố thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, không chạy theo số lượng.

Bên cạnh đó, ông Võ Văn Thưởng nhắc lại yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật; chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

"Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách; không được lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý Nhà nước trong văn bản pháp luật", Thường trực Ban Bí thư quán triệt.

Chưa xây dựng dự án luật có nhiều nội dung phức tạp

Lưu ý thực tiễn luôn phong phú, sinh động, Thường trực Ban Bí thư cho rằng trong quá trình xây dựng pháp luật phải bám s.á.t và đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiễn, song phải bình tĩnh, nghiên cứu thấu đáo, không nóng vội, chạy theo dư luận xã hội.

"Vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể quy định thực hiện thí điểm. Trước mắt, chưa triển khai xây dựng những dự án luật có nội dung phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần có thêm thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng”, ông Thưởng lưu ý.

thuong truc Ban bi thu,  Vo Van Thuong anh 1

Các đại biểu đóng góp nhiều tham luận tại hội nghị sáng 3/11. Ảnh: Daibieunhandan.vn.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ, xác định rõ trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế.

Đánh giá khối lượng công việc, nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ XV của Quốc hội là rất lớn, ông Thưởng yêu cầu trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác thể chế hóa, cụ thể hóa quyết sách quan trọng được Đại hội XIII của Đảng đưa ra.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, nhất là cơ quan Trung ương tập trung, sớm triển khai Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; đẩy mạnh hơn nữa sự phối hợp giữa cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương trong công tác xây dựng pháp luật.

Đảng đoàn Quốc hội mời chuyên gia góp ý việc xây dựng pháp luật

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng ý kiến đóng góp từ chuyên gia, nhà khoa học rất quý báu đối với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030, định hướng 2045.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Thủ đô sửa đổi phải có tầm nhìn bao quát hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nội rà soát vì sao Luật Thủ đô có nhiều quy định mang tính mở đường, đột phá nhưng chưa phát huy được như kỳ vọng ban đầu.

Nguồn bài viết: https://zingnews.vn/nghien-cuu-thau-dao-khi-xay-dung-luat-khong-chay-theo-du-luan-xa-hoi-post1274914.html