Nhân viên y tế được vận chuyển bằng lồng sắt để kiểm tra Covid-19 

Các nhân viên y tế được vận chuyển trong một chiếc lồng sắt để kiểm tra Covid-19 cho thủy thủ đoàn trên một con tàu, do nó quá lớn để dừng lại gần bến cảng.

Cách mạng AI giúp gì những bệnh nhân giữa đại dịch Covid-19? 

Một cuộc cách mạng AI trong lĩnh vực y tế đang được đẩy mạnh giữa đại dịch Covid-19.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/nhan-vien-y-te-duoc-van-chuyen-bang-long-sat-de-kiem-tra-covid-19-20210220i5588009/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top