Những con chó Pitbull hổ báo bị no đòn 

Những con chó Pitbull hổ báo cáo chồn bị hổ, ngựa, bò dạy cho bài học nhớ đời .

Chó Pitbull no đòn vì gây sự với ngựa 

Hổ báo cáo chồn nhảy lên cắn vào cổ con ngựa, chó Pitbull liền bị ngựa tung cước đá ra xa.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/nhung-con-cho-pitbull-ho-bao-bi-no-don-20210529i5793528/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top