PC1 báo lãi ròng quý 3 giảm 10% do thuỷ văn không thuận lợi

CTCP Xây lắp điện I (PC1) cho biết do tình hình thủy văn chưa được thuận lợi dẫn đến doanh thu và lợi nhuận gộp của hoạt động bán điện giảm so với cùng kỳ.
Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, PC1 ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.131 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn đã kéo biên lãi gộp của PC1 giảm từ 20% xuống còn 10%.
Trong cơ cấu doanh thu, hoạt động xây lắp và thiết bị ngành điện chiếm 86%, bán điện chiếm 6%, còn lại đến từ hoạt động sản xuất công nghiệp, bán hàng hóa vật tư…
Đáng chú ý, PC1 còn ghi nhận thêm 20 tỷ đồng lãi từ công ty liên doanh, liên kết trong khi cùng kỳ con số này chỉ ở mức 644 triệu đồng.
Chi phí tài chính tăng 34%, lên mức hơn 83 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Ngược lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ.
PC1 bao lai rong quy 3 giam 10% do thuy van khong thuan loi
 
Sau cùng, PC1 báo lãi ròng giảm 10% xuống còn 144 tỷ đồng. PC1 cho biết nguyên nhân là do tình hình thủy văn chưa được thuận lợi dẫn đến doanh thu và lợi nhuận gộp của hoạt động bán điện giảm so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, PC1 ghi nhận doanh thu thuần tăng 83% và lãi ròng tăng 47%, đạt hơn 7.667 tỷ đồng và 550 tỷ đồng.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của PC1 ghi nhận gần 17.798 tỷ đồng, tăng 66% so với con số hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3.640 tỷ đồng, tăng 7%. Hàng tồn kho cũng tăng 47%, lên gần 1.074 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và nguyên liệu, vật liệu.
Nợ phải trả tại thời điểm này cũng tăng vọt lên gần 11.763 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn chiếm 5.215 tỷ đồng, gấp 2,4 lần và nợ vay ngắn hạn gần 2.572 tỷ đồng, tăng 62%.

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/pc1-bao-lai-rong-quy-3-giam-10-do-thuy-van-khong-thuan-loi-1617593.html