Quốc hội khóa XIV có 3 Phó Chủ tịch mới

Sáng nay (1/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội khoá XIV bầu các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải làm Phó Chủ tịch Quốc hội. 
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng đã trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.
Quoc hoi khoa XIV co 3 Pho Chu tich moi
3 tân Phó Chủ tịch Quốc hội. 
Theo đó, với số phiếu tán thành 455/456, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Đức Hải và ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.
Trước đó, vào chiều 31/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu ba phó Chủ tịch Quốc hội thay thế, gồm:
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Anh.
Chiều cùng ngày, các ĐBQH đã thảo luận tại đoàn về từng nhân sự trong danh sách được trình.
Như vậy, đến thời điểm này, các lãnh đạo Quốc hội khóa XIV gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các Phó Chủ tịch: Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định, Đỗ Bá Tỵ.
Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá X (dự khuyết), XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIII, XIV).
Năm 2017, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019. Đến năm 2018, ông được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Mẫn được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng. Ngày 31/1/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; là tiến sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 2 khoá (XII, XIII).
Năm 2016, Nguyễn Khắc Định được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV. Đến tháng 10/2019, ông được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, ông được bầu vào Ban Chấp Trung ương Đảng khóa XIII.
Ông Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, quê xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khoá (XI, XII, XIII), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 khoá (XIII, XIV). Ông có trình độ thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng.
Năm 2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa XIII, khoá XIV. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông được bầu là Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quoc-hoi-khoa-xiv-co-3-pho-chu-tich-moi-1518040.html