Quỹ vaccine đã huy động được 7.400 tỷ đồng

Đến trưa 8/6, số tiền đã chuyển vào quỹ vaccine là 4.168 tỷ đồng, số cam kết mà chưa chuyển là 3.252 tỷ. Tổng đài 1408 cũng tiếp nhận 1,04 triệu tin nhắn ủng hộ.
Quy vaccine da huy dong duoc 7.400 ty dong
 

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quy-vaccine-da-huy-dong-duoc-7400-ty-dong-1547135.html
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top