Trộm mai mùng 4 Tết

Nguyễn Tâm Nhân, 39 tuổi, bị bắt sau khi lẻn vào nhà người dânao hơn 2 m, trị giá hơn 20 triệu đồng, sáng trộm cây mai cmùng 4 Tết. Nhân ngụ ấp Kim Giao, thị trấn...