Ngày buồn của Trump

4 năm qua, Tara McKelvey, phóng viên BBC chuyên trách Nhà Trắng, đã thấy Trump có những ngày tốt và những ngày tệ, nhưng 7/11 không giống bất cứ ngày nào.Mặc chiếc...

Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top