Thanh niên rồ ga xe máy làm rớt bạn gái 

Nam thanh niên làm bạn gái ngồi sau té dập mông khi rồ ga để test thử xe máy trong sân nhà.

Ra mắt nhà bạn gái, thanh niên làm vỡ đĩa khi chặt gà 

Lần đầu về ra mắt nhà bạn gái, anh chàng bất cẩn làm vỡ đĩa khi chặt thịt gà.

Nguồn bài viết: https://vietgiaitri.com/thanh-nien-ro-ga-xe-may-lam-rot-ban-gai-20210722i5905800/
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top