Thời điểm nên tiêm mũi 3 vaccine Covid-19

Hiệu quả của vaccine Covid-19 giảm dần theo thời gian. Tiêm nhắc lại mũi 3 sẽ giúp bảo vệ cơ thể mạnh hơn.

Nhiều nước trên thế giới đã tiêm mũi 3 vaccine Covid-19 cho người dân. Tôi được biết Việt Nam cũng bắt đầu triển khai kế hoạch tiêm liều thứ 3. Tôi đã tiêm đủ liều vaccine, vậy khi nào tôi có thể được tiêm mũi 3?

Hà Trang (25 tuổi, Hà Nội)

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu quả của vaccine Covid-19 trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng bị giảm dần theo thời gian, kể cả với người đã tiêm đủ liều. Vì vậy, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người bị suy giảm hệ miễn dịch nên được tiêm liều vaccine phòng Covid-19 bổ sung.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng khuyến cáo thời điểm nên tiêm nhắc lại mũi 3 vaccine Covid-19 là cách liều thứ 2 ít nhất 6 tháng.

Ngoài ra, các trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vaccine Pfizer hoặc Moderna nên được ưu tiên tiêm nhắc lại mũi thứ 3, kèm theo các điều kiện:

- Người từ 65 tuổi trở lên.

- Người trên 18 tuổi, làm việc tại cơ sở chăm sóc dài hạn.

- Người trên 18 tuổi có bệnh lý nền.

- Người trên 18 tuổi, làm việc tại môi trường có nguy cơ cao (cơ sở y tế, trường học, sản xuất, cửa hàng thực phẩm...).

Theo CDC, mọi người nên tiêm cùng một loại vaccine mRNA (Pfizer hoặc Moderna) cho liều thứ 3 vì nó mang lại hiệu quả phản ứng miễn dịch tốt nhất. Tuy nhiên, nếu không có loại tương tự hoặc không biết một người đã tiêm loại vaccine mRNA nào, mọi người có thể tiêm vaccine mRNA khác cho liều thứ 3. Chẳng hạn, người tiêm hai liều Pfizer có thể bổ sung liều 3 bằng Moderna; người tiêm đủ hai liều Moderna tăng cường bằng vaccine Pfizer.

Mũi tiêm nhắc lại của Pfizer có cùng công thức, liều lượng với 2 liều trước đó. Trong khi đó, với vaccine Moderna, nghiên cứu cho thấy mũi thứ 3 có liều lượng bằng 1/2 liều trước đó (50 mcg) có thể mang lại hiệu quả cao.

Nguồn: WHO; CDC Mỹ.

Những người nên tiêm mũi 3 vaccine Covid-19

Nhiều nghiên cứu cho thấy hiệu quả của 2 liều vaccine Covid-19 giảm dần theo thời gian. Vì vậy, tiêm liều thứ 3 là điều cần thiết, đặc biệt với người bị suy giảm hệ miễn dịch.

Nguồn bài viết: https://zingnews.vn/thoi-diem-nen-tiem-mui-3-vaccine-covid-19-post1275311.html