Tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời Về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Tiêu chí đánh giá 4 cấp độ thích ứng an toàn COVID-19 dựa trên tỷ lệ F0, độ bao phủ vaccine, khả năng thu dung, điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.
    Tieu chi danh gia cap do dich COVID-19
     


    Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tieu-chi-danh-gia-cap-do-dich-covid-19-1607457.html