VC9 báo lỗ 16 tỷ đồng trong 9 tháng, dòng tiền kinh doanh được cải thiện

(Kiến Thức) - Xây dựng Số 9 tiếp tục nhận lỗ trong quý 3 khiến kết quả kinh doanh tính từ đầu năm đến nay ngày càng ảm đạm.

Doanh thu thuần trong quý 3 của CTCP Xây dựng Số 9 (VC9) đạt 127 tỷ đồng, giảm 40% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm đến 120 tỷ đồng nên lãi gộp giảm 56%, ghi nhận ở mức hơn 7 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chỉ hơn 1 tỷ đồng trong khi đó chi phí tài chính đến 6 tỷ đồng nên công ty xây dựng này ghi nhận lỗ hơn 2 tỷ đồng trong cả quý 3, cùng kỳ có lãi hơn 5 tỷ đồng.

Cộng thêm kết quả của 2 quý trước đó, VC9 lỗ ròng gần 16 tỷ đồng trong 9 tháng, ngày càng xa vời so với mục tiêu lợi nhuận phải đạt 12 tỷ đồng như đã đề ra cho năm nay.

VC9 bao lo 16 ty dong trong 9 thang, dong tien kinh doanh duoc cai thien
 VC9 lỗ hơn 2 tỷ đồng trong quý 3.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của VC9 giảm 16% so với đầu năm, còn gần 1.232 tỷ đồng, Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 79%, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11% và hàng tồn kho giảm 28%.

Nợ phải trả của Công ty cũng giảm 17% so với đầu năm về mức gần 1.073 tỷ đồng. Trong đó, VC9 đang có dư nợ vay ngắn hạn gần 437 tỷ đồng, giảm 23% so với đầu năm.

Đáng kể, dù ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm, nhưng Công ty có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 132 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 101 tỷ đồng. Nguyên nhân là nhờ các khoản phải thu và hàng tồn kho giảm.

Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/vc9-bao-lo-16-ty-dong-trong-9-thang-dong-tien-kinh-doanh-duoc-cai-thien-1447408.html
Vitimes.TODAY https://vitimes.today/images/vitimes_logo.png
4 stars - "Vitimes.TODAY" Vitimes.TODAY
Top