Video: Diệc xanh lớn bị đại bàng tấn công tại tổ trên cây

Số phận của chim diệc sẽ ra sao?

Số phận của chim diệc sẽ ra sao?


Nguồn bài viết: https://kienthuc.net.vn/video/video-diec-xanh-lon-bi-dai-bang-tan-cong-tai-to-tren-cay-1617363.html